Agentura práce

Pomůžeme Vám uplatnit se na trhu práce. Poskytujeme podporu při zprostředkování zaměsnání. Vlastníme povolení ke zprostředkování zaměstnání, na zákadě kterého Vám můžeme zajistit práci u vybraného zaměstnavatle.

Nejedná se tzv. agenturní zaměstnávání, kdy zprostředkující subjekt – agentura práce – zaměstná Vás a pak Vás jako svého zaměstnance “přiděluje” zaměstnavatelům, zpravidla větším závodům, se kterými má sjdnané odměny za přidělení. Tím se nezabýváme.

Naším cílem je pomoci zájemcům o konkrétní pracovní místo tuto možnost uplatnění zprostředkovat, tzn. poskytnout poradenství, nasměrovat, podpořit. V případě, že zájemce, který nás osloví se žádostí o pomoc při zprostředkování, splňuje i další podmínky (např. nejvyšším dosaženým vzděláním je vzdělání základní), formou zapojení do projektu získává i další výhody, například podporu pracovního místa ve formě příspěvku zaměstnavateli na udržení takového místa. Účastník projektu pak získává “ochranu” během takového uplatnění, jelikož takto sjednané pracovní místo je pak pod kontrolou z naší strany. Na základě dohody se zaměstnavatelem, a plnění podmínek takové dohody, získává uplatněný účastník projektu větší jistotu v tom, že bude místo udrženo.