Srpen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

Začátkem srpna proběhly kurzy zvyšování gramotnosti. RT zprostředkoval dvěma účastníkům exkurzi u zaměstnavatele. Na pracovní trénink nastoupil jeden účastník, a dalšímu se podařilo nastoupit na šestiměsíční dotované místo!

Červenec 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V červenci vstoupilo do projektu 8 nových účastníků. I přesto, že byly letní prázdniny, období dovolených a odpočinku, naši účastníci dále pokračovali v aktivitách projektu. RT zprostředkoval třem účastníkům exkurzi u zaměstnavatele, a v rámci tohoto měsíce proběhly také kurzy zvyšování gramotnosti.

Červen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V červnu se do projektu zapojili další dva účastníci. Dvě naše účastnice úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz Asistenta pedagoga, a další účastník získal rekvalifikaci Obsluha vysokozdvižného vozíku! RT zprostředkoval jednomu z účastníků exkurzi u zaměstnavatele a další čtyři účastníci našli uplatnění na dotovaných […]

Květen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V květnu vstoupilo do projektu sedm účastníků. Projekt stále nabízí několik volných míst pro zájemce o rozšíření kvalifikace i uplatnění na trhu práce. Najdete nás v Centru podpory (budova ČS, Hrnčířská 2985, Česká Lípa), kde visí naše nástěnka s inzercí aktuálně otevíraných […]

Duben 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V dubnu vstoupila do projektu další účastnice, těm stávajícím se intenzivně věnoval RT zejména v oblasti individuálního a telefonického poradenství. RT také intenzivně jedná s potencionálními zaměstnavateli. Exkurzi u nich absolvovalo pět účastníků a po pracovním tréninku nastoupil na šestiměsíční dotované místo […]

Březen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V březnu se do projektu zapojilo dalších deset účastníků. Stávající účastníci pokračovali v aktivitách projektu, které však komplikují trvající vládní omezení. Většina rekvalifikačních kurzů proto probíhá formou on-line výuky. Dvě naše účastnice zahájily Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. […]

Únor 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V únoru vstoupily do projektu další dvě účastnice. RT se z důvodu trvajících vládních opatření věnoval zejména individuálnímu poradenství a e-poradenství. Na pracovní trénink nastoupil jeden účastník a další absolvoval exkurzi u zaměstnavatele. Z pracovního tréninku přešli na dotovaná místa všichni čtyři účastníci. […]

Leden 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V lednu se do projektu zapojilo dalších sedm účastníků a ti stávající pokračovali v aktivitách projektu, které však komplikují trvající a nadále se zpřísňující vládní opatření. Všechna rekvalifikační zařízení musela omezit svou činnost na minimum, některá vzdělávací zařízení přešla na distanční on-line […]

Prosinec 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Nadále trvající nouzový stav na území České republiky v měsíci prosinci komplikoval zejména pořádání aktivit pro větší počet osob. Realizační tým se proto zaměřoval zejména na individuální a e-poradenství. Do projektu se zapojily dvě nové účastnice a další absolvovala exkurzi […]

Listopad 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru, který platil na území České republiky po celý měsíc listopad ovlivnil zejména osobní návštěvy v Centru podpory. RT tým se proto věnoval zejména e-poradenství. I přesto se podařilo do […]