Listopad 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru, který platil na území České republiky po celý měsíc listopad ovlivnil zejména osobní návštěvy v Centru podpory. RT tým se proto věnoval zejména e-poradenství. I přesto se podařilo do […]

Říjen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Prvním dnem měsíce října začal pro naši účastnici Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který poběží do poloviny listopadu a po splnění 30 hodin praxe v sociálním zařízení bude zakončen zkouškou. Jedna účastnice absolvovala pracovní trénink a další po […]

Září 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V září se do projektu zapojili další dva účastníci a nadále probíhaly aktivity pro ty stávající. 20. září začal rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz poběží do listopadu, kdy ho účastnice zakončí zkouškou a splněním 80 […]

Srpen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Srpen „přinesl“ do projektu dalších sedm účastníků se zájmem o rekvalifikace i zprostředkování zaměstnání. Ti stávající pokračovali v plánovaných aktivitách, kdy realizační tým se jim věnoval zejména po stránce individuálního poradenství a motivačních schůzek. Naplánovány byly další rekvalifikační kurzy, jedna účastnice […]

Červenec 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V červenci začal realizační tým nově spolupracovat s dalšími zájemci o projekt a nadále pokračoval v aktivitách se stávajícími účastníky, kteří projevovali zájem zejména o individuální poradenství. Tři účastnice projektu 13. 7. 2020 úspěšně absolvovaly Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Podařilo se […]

Červen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Realizační tým pokračoval v práci se zapojenými účastníky projektu, od prvního dne června pokračovaly vzdělávací aktivity – Finanční gramotnost a následně Právní a pracovněprávní gramotnost. Zapojení účastníci obdrželi Osvědčení o absolvování aktivity. Přípravy na zahájení Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách […]

Květen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Květen byl ve znamení naděje na uvolnění striktních opatření vlády ČR v souvislosti s „koronakrizí“. Do projektu byli zapojeni další účastníci, kteří nás kontaktovali se stejnou vidinou budoucího uvolnění. V polovině měsíce jsme přistoupili na opětovné zahájení intenzivní spolupráce s novými zájemci […]

Duben 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Duben byl v projektu časem utlumených aktivit z důvodu pokračujícího nařízení vlády ČR. Realizačnímu týmu však nic nebránilo v oslovování zájemců o účast v projektu. Samozřejmě omezení osobního kontaktu se projevilo i v počtu nově zapojených účastníků. Realizační tým dál pokračoval v kontaktním poradenství, proběhly telefonní […]

Březen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Projekt byl zahájen, zahájeny byly především přípravné práce. Podstatné je, aby se případní zájemci o účast v projektu o jeho realizaci dozvěděli. Z toho důvodu jsme oslovili okolní obce a požádali je o rozšíření informace o projektu. Letáčky jsou tedy vidět nejen […]

Šance pro nezaměstnané bez vzdělání

V České Lípě byl zahájen nový projekt pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace. To znamená, do projektu může vstoupit každý, kdo není zaměstnaný a současně má nižší vzdělání, prošel maximálně základní školou, nedochodil učiliště či střední školu a podobně. Nezaměstnaný znamená, že […]