Pracovněprávní poradna

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce (DPP) upravuje zákoník práce v § 75 a násl., a jedná se o velmi oblíbený pracovněprávní vztah, jenž je hojně využívaný studenty (brigády) a lidmi, kteří shánějí příležitostný přivýdělek. Práce na DPP přináší výhody jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Překážky v práci ze strany zaměstnavatele

V předchozím článku jsme se společně podívali překážky v práci ze strany zaměstnance, nyní se tedy zaměříme na překážky ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost zaměstnanci přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou, a zaměstnanec je povinen tuto práci řádně vykonávat. I na straně zaměstnavatele však mohou nastat překážky, které mohou zabránit či ztížit plnění základních pracovněprávních povinností a zaměstnavatel pak není schopný zaměstnanci danou práci přidělit.

Jak je to s čerpáním dovolené od 1. 1. 2021

Dovolená je pro každého zaměstnance časem nejvýznamnějšího odpočinku. Nabytí potřebné energie a nových sil je nejen pro zaměstnance, ale i zaměstnavatele klíčové, neboť při návratu do práce, bude zaměstnanec produktivnější a schopný podávat vyšší pracovní výkon.

Rozdíl mezi základním vzděláním a splněním povinné školní docházky

Nedávno jsme v naší pracovněprávní poradně řešili s klientkou, jaký je rozdíl mezi základním vzděláním a splněním povinné školní docházky. Zjistili jsme, že spousta lidí ani netuší, že v těchto dvou pojmech nějaký rozdíl je, a že se tedy nejedná o pouhá synonyma. Tato nevědomost však může způsobit nejeden problém při hledání zaměstnání, a z toho důvodu jsme se rozhodli sepsat tento článek.

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď je jedním z nejčastějších způsobů rozvázání pracovního poměru, jedná se o jednostranný právní akt. Upravuje ji zákoník práce v ustanovení § 50 a násl. zákoníku práce. Podat výpověď je možné jak u pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou, tak u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou.

Zkušební doba

Zkušební doba dává zaměstnanci dostatek času na zjištění, zda mu pracovní poměr a jeho podmínky vyhovují, a zároveň dává zaměstnavateli možnost prověřit si znalosti a dovednosti nového zaměstnance.