1. Subvent
  2. /
  3. Projekty ESF
  4. /
  5. BLÍŽE K PRÁCI
  6. /
  7. Archiv aktualit – Blíže k práci

Prosinec 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

I přesto, že prosinec bývá ve znamení dovolených a odpočinku, my v SUBVENTU jsme nelenili a rovnou dvěma účastnicím jsme zprostředkovali rekvalifikační kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky! Jednomu účastníkovi jsme proplatili absolvování autoškoly, a RT se nadále věnoval individuálnímu poradenství. Dalšímu účastníkovi se zase podařilo úspěšně dokončit dotované místo, díky kterému získal pracovní návyky a připravil se tak na budoucí zaměstnání.

Listopad 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V listopadu jsme zastavili nábor nových účastníků do projektu, a zaměřili se především na práci se stávajícími klienty. Ti pokračovali v aktivitách projektu a díky RT mohli využívat bezplatných služeb finančního, pracovněprávního a funkčního poradenství. 5 našich účastníků úspěšně dokončilo dotovaná místa, a získali tak nové zkušenosti a dovednosti, které se jim budou hodit (nejen) v pracovním životě.

Říjen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V říjnu jsme v našem projektu přivítali dalšího účastníka! RT zprostředkoval jedné účastnici rekvalifikační kurz Chůva do zahájení povinné školní docházky, který probíral online formou. Tři účastníci měli možnost absolvovat rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku, kdy v rámci kurzu absolvovali i praktické jízdy. Všichni tři kurz zakončili úspěšně závěrečnou zkouškou, a získali tak profesní řidičský průkaz s evropskou platností. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách stále probíhá, a v tomto měsíci většina účastníků kurzu absolvovala i praxi, kdy měli možnost na vlastní zkušenost a zblízka poznat, jaká je práce pracovníka v sociálních službách, co všechno obnáší, a i se blíže seznámit s provozem sociálního zařízení. Pokud má někdo zájem o rekvalifikaci, můžeme mu pomoci žádaný rekvalifikační kurz uskutečnit, a tím napomoci ke zvýšení kvalifikace a snadnějšímu uplatnění na trhu práce. Zájemce, který vstoupí do projektu a stane se tak účastníkem projektu, nemusí rekvalifikační kurz hradit, jelikož je hrazen z evropských finančních prostředků. Pokud byste se rádi stali součástí projektu, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 771 159 981 nebo na e-mailu napiste@subvent.cz, případně nás rovnou navštivte v Centru podpory na adrese Hrnčířská 2985 (budova České spořitelny – 2. patro) v České Lípě. Těšíme se na vás!

Září 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V září se do našeho stále běžícího projektu Blíže k práci zapojili tři noví účastníci. Účast v projektu přináší účastníkům spoustu výhod, jako např. možnost nastoupit na několikaměsíční dotovaná místa, pracovně právní, psychologické, a finanční poradenství, kurzy zvyšování gramotnosti, a dokonce i rekvalifikační kurzy, a to vše zcela bezplatně! V tomto měsíci jsme 6 účastníkům zprostředkovali kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, který bude ukončen v měsíci listopadu závěrečnými zkouškami. Pěti účastníkům jsme umožnili nástup na zbývající dotovaná místa, kde mají možnost získat pracovní návyky, dovednosti a zkušenosti.

Srpen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

Začátkem srpna proběhly kurzy zvyšování gramotnosti. RT zprostředkoval dvěma účastníkům exkurzi u zaměstnavatele. Na pracovní trénink nastoupil jeden účastník, a dalšímu se podařilo nastoupit na šestiměsíční dotované místo!

Červenec 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V červenci vstoupilo do projektu 8 nových účastníků. I přesto, že byly letní prázdniny, období dovolených a odpočinku, naši účastníci dále pokračovali v aktivitách projektu. RT zprostředkoval třem účastníkům exkurzi u zaměstnavatele, a v rámci tohoto měsíce proběhly také kurzy zvyšování gramotnosti.

Červen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V červnu se do projektu zapojili další dva účastníci. Dvě naše účastnice úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz Asistenta pedagoga, a další účastník získal rekvalifikaci Obsluha vysokozdvižného vozíku! RT zprostředkoval jednomu z účastníků exkurzi u zaměstnavatele a další čtyři účastníci našli uplatnění na dotovaných místech. Začátkem června jsme také zahájili kurzy zvyšování gramotnosti.

Květen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V květnu vstoupilo do projektu sedm účastníků. Projekt stále nabízí několik volných míst pro zájemce o rozšíření kvalifikace i uplatnění na trhu práce. Najdete nás v Centru podpory (budova ČS, Hrnčířská 2985, Česká Lípa), kde visí naše nástěnka s inzercí aktuálně otevíraných kurzů a informacemi. Oslovit nás můžete na tomto webu a také prostřednictvím našich facebookových stránek. RT zprostředkoval dvěma účastníkům exkurzi u zaměstnavatele a další účastnice našla uplatnění na desetiměsíčním dotovaném místě. Dvě naše účastnice, po splnění 30 hodin praxe v sociálním zařízení, úspěšně zakončily Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Koncem května jsme zahájili kurzy zvyšování gramotnosti.

Duben 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V dubnu vstoupila do projektu další účastnice, těm stávajícím se intenzivně věnoval RT zejména v oblasti individuálního a telefonického poradenství. RT také intenzivně jedná s potencionálními zaměstnavateli. Exkurzi u nich absolvovalo pět účastníků a po pracovním tréninku nastoupil na šestiměsíční dotované místo další náš účastník. Stále nabízíme možnost zapojení do projektu pro ty, kteří chtějí získat kvalifikaci, hledají pomoc s nalezením vhodného zaměstnání. Zaměstnavatelům rádi zprostředkujeme vhodné uchazeče o práci.

Březen 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V březnu se do projektu zapojilo dalších deset účastníků. Stávající účastníci pokračovali v aktivitách projektu, které však komplikují trvající vládní omezení. Většina rekvalifikačních kurzů proto probíhá formou on-line výuky. Dvě naše účastnice zahájily Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Na pracovní trénink nastoupil jeden účastník a dalšímu se podařilo uplatnit se po pracovním tréninku na dotovaném místě.

Únor 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V únoru vstoupily do projektu další dvě účastnice. RT se z důvodu trvajících vládních opatření věnoval zejména individuálnímu poradenství a e-poradenství. Na pracovní trénink nastoupil jeden účastník a další absolvoval exkurzi u zaměstnavatele. Z pracovního tréninku přešli na dotovaná místa všichni čtyři účastníci. Uplatnění u zaměstnavatele s pracovní smlouvou do konce tohoto kalendářního roku našla naše další účastnice.

Leden 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V lednu se do projektu zapojilo dalších sedm účastníků a ti stávající pokračovali v aktivitách projektu, které však komplikují trvající a nadále se zpřísňující vládní opatření. Všechna rekvalifikační zařízení musela omezit svou činnost na minimum, některá vzdělávací zařízení přešla na distanční on-line formu výuky. Zakázány jsou však závěrečné zkoušky. Ze všech plánovaných kurzů pro naše účastníky proto zahájila kurz pouze jediná účastnice. Exkurzí prošla jedna účastnice a další čtyři účastníci nastoupili na pracovní trénink u zaměstnavatele, což velmi zvýšilo jejich šanci na uplatnění.

Prosinec 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru, který platil na území České republiky po celý měsíc listopad ovlivnil zejména osobní návštěvy v Centru podpory. RT tým se proto věnoval zejména e-poradenství. I přesto se podařilo do projektu zapojit tři nové účastníky. 27. 11. 2020 naše účastnice úspěšně zakončila Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a 29. 11. 2020 další absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jedna účastnice po absolvování pracovního tréninku nastoupila na desetiměsíční dotované místo.

Listopad 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru, který platil na území České republiky po celý měsíc listopad ovlivnil zejména osobní návštěvy v Centru podpory. RT tým se proto věnoval zejména e-poradenství. I přesto se podařilo do projektu zapojit tři nové účastníky. 27. 11. 2020 naše účastnice úspěšně zakončila Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a 29. 11. 2020 další absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jedna účastnice po absolvování pracovního tréninku nastoupila na desetiměsíční dotované místo.

Říjen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Prvním dnem měsíce října začal pro naši účastnici Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který poběží do poloviny listopadu a po splnění 30 hodin praxe v sociálním zařízení bude zakončen zkouškou. Jedna účastnice absolvovala pracovní trénink a další po zářijovém pracovním tréninku nastoupila na desetiměsíční dotované místo. RT se intenzivně věnoval individuálnímu poradenství a náboru nových účastníků. Situaci stejně jako na jaře komplikuje epidemiologická situace v České republice.

Září 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V září se do projektu zapojili další dva účastníci a nadále probíhaly aktivity pro ty stávající. 20. září začal rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz poběží do listopadu, kdy ho účastnice zakončí zkouškou a splněním 80 hodin praxe v některém z pobytových zařízeních pro děti. Tři účastnice se zapojily do exkurzí u zaměstnavatele, jedna prošla pracovním tréninkem a jeden účastník se uplatnil na trhu práce s pracovní smlouvou do konce roku s možností dalšího prodloužení.

Srpen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Srpen „přinesl“ do projektu dalších sedm účastníků se zájmem o rekvalifikace i zprostředkování zaměstnání. Ti stávající pokračovali v plánovaných aktivitách, kdy realizační tým se jim věnoval zejména po stránce individuálního poradenství a motivačních schůzek. Naplánovány byly další rekvalifikační kurzy, jedna účastnice se zapojila do exkurze u zaměstnavatele a jedna se úspěšně uplatnila na trhu práce s pracovní smlouvou na jeden rok.

Červenec 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V červenci začal realizační tým nově spolupracovat s dalšími zájemci o projekt a nadále pokračoval v aktivitách se stávajícími účastníky, kteří projevovali zájem zejména o individuální poradenství. Tři účastnice projektu 13. 7. 2020 úspěšně absolvovaly Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Podařilo se nám uplatnit na trhu práce jednu účastnici projektu. Další nástupy do zaměstnání jsou plánovány.

Červen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Realizační tým pokračoval v práci se zapojenými účastníky projektu, od prvního dne června pokračovaly vzdělávací aktivity – Finanční gramotnost a následně Právní a pracovněprávní gramotnost. Zapojení účastníci obdrželi Osvědčení o absolvování aktivity. Přípravy na zahájení Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách vyvrcholily 10. 6. 2020, kdy byl kurz pro 3 účastnice projektu v Liberci zahájen. Kurz poběží až do poloviny července, kdy věříme, že úspěšně, absolvují závěrečné zkoušky. Předtím však proběhne ještě 30 hodin praxe ve vybraných sociálních zařízeních. Realizační tým se v červnu zaměřil na další vlnu oslovení cílové skupiny. V současnosti již výběr účastníků není omezen krizí, navíc Úřady práce registrují zvýšený zájem o evidenci nově nezaměstnaných osob.

Květen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V polovině měsíce jsme přistoupili na opětovné zahájení intenzivní spolupráce s novými zájemci o účast v projektu i již zapojenými účastníky. V posledním týdnu měsíce května jsme pro účastníky zorganizovali blok vzdělávacích aktivit Funkční a IT gramotnost. Plánovali jsme už také rekvalifikační kurzy. První z nich Květen byl ve znamení naděje na uvolnění striktních opatření vlády ČR v souvislosti s „koronakrizí“. Do projektu byli zapojeni další účastníci, kteří nás kontaktovali se stejnou vidinou budoucího uvolnění. V polovině měsíce jsme přistoupili na opětovné zahájení intenzivní spolupráce s novými zájemci o účast v projektu i již zapojenými účastníky. V posledním týdnu měsíce května jsme pro účastníky zorganizovali blok vzdělávacích aktivit Funkční a IT gramotnost. Plánovali jsme už také rekvalifikační kurzy. První z nich bude zahájen již v červnu

Duben 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Duben byl v projektu časem utlumených aktivit z důvodu pokračujícího nařízení vlády ČR. Realizačnímu týmu však nic nebránilo v oslovování zájemců o účast v projektu. Samozřejmě omezení osobního kontaktu se projevilo i v počtu nově zapojených účastníků. Realizační tým dál pokračoval v kontaktním poradenství, proběhly telefonní hovory s účastníky projektu, řešena byla nejen aktuální osobní situace, ale i plány, možnosti další spolupráce.

Březen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Projekt byl zahájen, zahájeny byly především přípravné práce. Podstatné je, aby se případní zájemci o účast v projektu o jeho realizaci dozvěděli. Z toho důvodu jsme oslovili okolní obce a požádali je o rozšíření informace o projektu. Letáčky jsou tedy vidět nejen na Úřadu práce, ale také na obecních úřadech v okrese Česká Lípa. V průběhu března se nám podařilo do projektu zapojit 5 zájemců. Do příprav dalších aktivit nám však zasáhnul Covid-19, všem dobře známý důvod pro omezení veškerých aktivit. V projektu jsme tak byli nuceni využívat pouze komunikaci „na dálku“. Účastníkům jsme poskytovali poradenství především v otázkách vývoje situace a vlivu na běžný život. Nejistoty na trhu práce byly dalším podstatným tématem.