Poradna

  1. Subvent
  2. /
  3. Poradna

V životě mohou nastat různě obtížné situace, na které člověk nemusí být připravený, a se kterými si nemusí vědět rady. Našim posláním je pomáhat lidem v takto nepříznivých životních situacích, poskytnout jim potřebnou podporu a motivaci, a profesionální poradenství v psychologické, pracovněprávní, finanční nebo třeba i dluhové oblasti.