Časté dotazy

  1. Subvent
  2. /
  3. Časté dotazy

Mohu vstoupit do projektu, i když mám brigádu?
Ano, do projektu se můžete zapojit i v případě, že máte brigádu. Zda si přivyděláváte na Dohodu o provedení práce (DPP) nebo na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je čistě na vás a na vstup do projektu to nemá žádný vliv.

Zaujal mě projekt Blíže k práci. Jak je to s evidencí na ÚP?
Zda jste nebo nejste evidováni na Úřadu práce, pro nás nehraje žádnou roli. Spojit se s námi můžete v obou případech. Evidence na ÚP pro vás však může mít mnoho výhod, protože kromě pracovního poradenství zde můžete získat i potřebnou finanční podporu (např. úhrada zdravotního pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti).

Jak to v praxi vypadá, když bych si chtěl/a od vás nechat zprostředkovat rekvalifikaci?
Na první schůzce se s vámi seznámíme, abychom zjistili, jaké jsou vaše přání a potřeby, jaké máte silné a slabé stránky, a společně se zaměříme na ten nejvhodnější rekvalifikační kurz. Poté s námi vyplníte přihlášku k danému kurzu, vyřídíte si potřebné obchůzky (např. lékařskou prohlídku) a pokud pro daný kurz splňujete podmínky, budete do kurzu zařazen. Pokud zároveň splňujete podmínky pro vstup do projektu, můžeme vám proplatit nejenom rekvalifikační kurz, ale také náklady s ním spojené (tzn. cestovné, zdravotní prohlídku, výpis z rejstříku trestů, atd.).

Jaký je rozdíl v tom, jestli si zažádám o rekvalifikační kurz na ÚP nebo u vás?
Zpravidla je u nás zprostředkování rekvalifikace jednodušší a rychlejší, než v případě ÚP. Je však potřeba brát na vědomí, že u nás nelze získat podporu v nezaměstnanosti, ani podporu při rekvalifikaci. SUBVENT vám však kurz může kompletně proplatit, a uhradit i náklady s ním spojené (tzn. cestovné, zdravotní prohlídku, výpis z rejstříku trestů, atd.). Zároveň, pokud by se vám z vážných důvodů nepodařilo kurz „dochodit“, tak ho máte stále námi proplacený, a nemusíte se tedy bát žádných finančních sankcí.

Co je to pracovní trénink?
Účastníci projektu, kteří se zúčastní pracovního tréninku, si vyzkouší, jaké je to pracovat na určitou dobu (zpravidla se jedná o jeden měsíc) u konkrétního zaměstnavatele. V případě spokojenosti jak účastníka, tak zaměstnavatele, je možné ve spolupráci pokračovat a účastník poté nastoupí k zaměstnavateli na dotované místo.

Co je to dotované místo?
Dotovaná místa jsou námi zprostředkovaná, několikaměsíční pracovní místa. Účastník projektu, který získá možnost nastoupit na dotované místo, je díky dohodě mezi námi a zaměstnavatelem pod jakousi „ochranou“. Po dobu několika měsíců zároveň SUBVENT přispívá zaměstnavateli na vaši mzdu.

Jaké podmínky musím splňovat, abych se mohl/a do projektu zapojit?
Projekt je určen pro osoby s nižším nebo základním vzděláním, které jsou nezaměstnané (mohou pracovat pouze na DPP/DPČ). Nebo pro osoby mladší 30 let, které nejsou v zaměstnání a mají výuční list nebo maturitu.

Jak dlouho probíhá rekvalifikační kurz? A jak často se na něj dochází nebo dojíždí?
Rekvalifikační kurz probíhá zpravidla dva měsíce a koná se dvakrát do týdne, nejčastěji v pátek a sobotu odpoledne (při prezenční formě).

Kdy končí účast v projektu?
Vaše účast v projektu končí nástupem do zaměstnání, nástupem k denní formě studia nebo zahájením podnikání. Dále dohoda zaniká z vážných rodinných důvodů, které jsou doloženy nebo pracovní neschopností delší než 14 dní.

Platím něco za zapojení se do projektu?
Celá účast v projektu je zcela zdarma.

Proč bych se měl/a do projektu zapojit?
V projektu se můžete zdarma zapojit do aktivit, jako jsou např. rekvalifikační kurzy, školení na počítači, pracovněprávní školení. Můžete se zúčastnit pracovního tréninku nebo exkurze u zaměstnavatele, a také nastoupit na dotované místo. Navíc poskytujeme individuální poradenství podle potřeb klientů.