1. Subvent
  2. /
  3. Březen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Projekt byl zahájen, zahájeny byly především přípravné práce. Podstatné je, aby se případní zájemci o účast v projektu o jeho realizaci dozvěděli. Z toho důvodu jsme oslovili okolní obce a požádali je o rozšíření informace o projektu. Letáčky jsou tedy vidět nejen na Úřadu práce, ale také na obecních úřadech v okrese Česká Lípa. V průběhu března se nám podařilo do projektu zapojit 5 zájemců. Do příprav dalších aktivit nám však zasáhnul Covid-19, všem dobře známý důvod pro omezení veškerých aktivit. V projektu jsme tak byli nuceni využívat pouze komunikaci „na dálku“. Účastníkům jsme poskytovali poradenství především v otázkách vývoje situace a vlivu na běžný život. Nejistoty na trhu práce byly dalším podstatným tématem.