1. Subvent
  2. /
  3. Červen 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

Realizační tým pokračoval v práci se zapojenými účastníky projektu, od prvního dne června pokračovaly vzdělávací aktivity – Finanční gramotnost a následně Právní a pracovněprávní gramotnost. Zapojení účastníci obdrželi Osvědčení o absolvování aktivity. Přípravy na zahájení Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách vyvrcholily 10. 6. 2020, kdy byl kurz pro 3 účastnice projektu v Liberci zahájen. Kurz poběží až do poloviny července, kdy věříme, že úspěšně, absolvují závěrečné zkoušky. Předtím však proběhne ještě 30 hodin praxe ve vybraných sociálních zařízeních. Realizační tým se v červnu zaměřil na další vlnu oslovení cílové skupiny. V současnosti již výběr účastníků není omezen krizí, navíc Úřady práce registrují zvýšený zájem o evidenci nově nezaměstnaných osob.