1. Subvent
  2. /
  3. Červenec 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V červenci začal realizační tým nově spolupracovat s dalšími zájemci o projekt a nadále pokračoval v aktivitách se stávajícími účastníky, kteří projevovali zájem zejména o individuální poradenství. Tři účastnice projektu 13. 7. 2020 úspěšně absolvovaly Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Podařilo se nám uplatnit na trhu práce jednu účastnici projektu. Další nástupy do zaměstnání jsou plánovány.