Poskytujeme individuální a profesionální přístup

Každého, nově příchozího klienta, chceme nejprve poznat, zjistit jeho potřeby a přání, najít jeho silné, ale i slabé stránky. Jsme si vědomi toho, že každý člověk je jiný a proto ke každému z našich klientů přistupujeme individuálně. Všem zájemcům však chceme poskytnout profesionální, ale zároveň přátelský přístup.

Náš tým vám pomůže:

  • zjistit, jaké jsou vaše silné a slabé stránky
  • se sebeprezentací
  • vyhledat vhodné pracovní nabídky
  • sepsat čtivý motivační dopis
  • sestavit životopis
  • v oblasti pracovního práva
  • s nácvikem pracovního pohovoru

A mnoho dalšího!

Respektujeme svobodnou vůli klienta!

Rádi vám pomůžeme s vyhledáváním ideálního zaměstnání pro vás, ale pokud se vám z nějakého důvodů zamlouvat nebude, můžete naši nabídku bez jakýchkoliv sankcí odmítnout. V SUBVENTU respektujeme svobodnou vůli klienta, a proto nikdy nikoho do ničeho nenutíme!

Chtěli byste si najít práci na konkrétní pracovní pozici?

Pak se vynasnažíme vám takové místo najít a zprostředkovat – pomůžeme vám vyhledat vhodného zaměstnavatele, kontaktovat jej, ukážeme vám, jak napsat průvodní dopis, jak by měla vypadat
e-mailová komunikace, připravíme vás na blížící se pohovor, ale především bude našim cílem vám poskytnout potřebnou podporu a motivaci.

Zapojení do projektu

Pokud klient splňuje podmínky pro zapojení do projektu, může svou účastí získat další výhody jako například podporu pracovního místa ve formě příspěvku na mzdu zaměstnavateli. Díky takto sjednanému pracovnímu místu a dohody mezi námi a zaměstnavatelem, získává účastník projektu „ochranu“ po celou dobu dotovaného místa, jelikož dané místo je pod kontrolou z naší strany. Na základě již zmíněné dohody se zaměstnavatelem má účastník projektu také mnohem větší jistotu, že bude místo udrženo. Zároveň se díky efektivně sestaveným aktivitám v projektu zlepší vaše postavení na trhu práce.

Nezabýváme se agenturním zaměstnáváním

Pozor, nezabýváme se tzv. agenturním zaměstnáváním, kdy zaměstnavatel (agentura práce) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, se kterým má sjednané odměny za přidělení.

SUBVENT x Úřad práce

Zda jste nebo nejste evidováni na Úřadu práce, pro nás nehraje žádnou roli. Spojit se s námi můžete v obou případech.