1. Subvent
 2. /
 3. Poradna
 4. /
 5. Pracovněprávní poradna
 6. /
 7. Dobrovolná účast na pojištění

Často se u nás v kanceláři setkáváme s dotazem, zda si jako občan mohu platit sociální pojištění, i když nejsem v evidenci na Úřadu práce, anebo nemám pracovní poměr, z kterého se strhává sociální zabezpečení.

 • Pokud nejste ani v pracovním poměru, ani v evidenci úřadu práce, můžete si platit dobrovolné pojištění, ale musí vám být více než 18 let.
 • K dobrovolnému pojištění je možné se přihlásit na správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu, anebo dle kontaktní adresy.
 • Pokud jste cizinec, tuto přihlášku může převzít jakákoliv OSSZ.

Pokud již bylo zahájeno řízení o důchod, tak přihlášku k dobrovolnému pojištění nelze podat.

Často kladené otázky

Jaký má vliv evidence na úřadu práce na důchodové pojištění?

 1. Pokud jste vedeni v evidenci úřadu práce, a máte vyplácenou podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, bere se tato účast jako náhradní doba pojištění, a za tuto dobu se nemusíte přihlašovat k dobrovolnému pojištění.
 2. Pokud nemáte žádný příjem z úřadu práce (podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci), je možné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, protože po dobu evidence za vás stát hradí pouze zdravotní pojištění.
 3. Při přihlašování k dobrovolnému důchodovému pojištění je potřeba uvést, že jste evidování na úřadu práce (doložit potvrzení).

Lze se dobrovolně nechat pojistit bez uvedení důvodu?

Samozřejmě se pojištění mohou účastnit osoby starší 18 let, které podali přihlášku k dobrovolnému pojištění. Jedinou podmínkou je, že před datem podání přihlášky trvala výdělečná činnost alespoň 1 rok, a z této výdělečné činnosti se odvádělo důchodové pojištění.

Jaká je maximální doba na dobrovolném pojištění?

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění bez uvedení důvodu je možná maximálně ve výši 15 let.

Co se stane po uplynutí 15 letého období?

Pokud uplyne 15 leté období a není podána odhláška z pojištění, končí tato doba uplynutím posledního dne pojištění.

Jaké částky musím platit u dobrovolného pojištění?

U dobrovolného pojištění se musí platit vždy minimální měsíční pojištění, které je dané zákonem.

Když si budu platit dobrovolné pojištění v minimální výši, má to vliv na výši starobního důchodu?

Ano, pokud se platí minimální částka, tak se od toho odvíjí i nejnižší výše starobního důchodu. Samozřejmě je však nutné sledovat platné zákony.

Když jsem v invalidním důchodu 1. a 2. stupně, musím být v evidenci úřadu práce, pokud nejsem zaměstnán?

Ano. Pokud nejste zaměstnáni v pracovním poměru, z kterého se odvádí sociální zabezpečení, tak je vždy nutno být v evidenci na úřadu práce. Jelikož 1. a 2. stupeň ID se nezapočítávají do odpracovaných let, pokud člověk není zaměstnán v pracovním poměru, ze kterého se odvádí důchodové pojištění. V takovém případě je vždy nutno být v evidenci, a tato doba se poté započítává jako náhradní doba pojištění.

Jaká je situace v oblasti pojištění, pokud mám plný invalidní důchod?

Pokud máte plný invalidní důchod, tak za vás důchodové pojištění platí stát. Ale samozřejmě pokud chcete být zaměstnání v nějakém PP, tak pobírání 3. stupně ID v tomto nebrání. Záleží vždy i na zdravotním stavu daného občana.

Problematika dobrovolné účasti na pojištění je velice složitá, a vždy je nutno s každým občanem danou situaci probrat zvlášť. Každý člověk za celou svoji životní éru má jinou délku zaměstnání, evidenci, zdravotní stav, a není žádný konkrétní návod na řešení dobrovolné účasti pojištění. Pokud máte dotazy, nebo chcete s něčím poradit, obraťte se na nás. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře, případně zavolejte na tel. číslo 722 339 847.