1. Subvent
  2. /
  3. Poradna
  4. /
  5. Pracovněprávní poradna
  6. /
  7. Jaký má vliv evidence na úřadu práce na výši starobního důchodu

Evidence na úřadu práce, a její vliv na starobní důchod, je u nás v kanceláři častým tématem. Proto jsme se rozhodli na toto téma napsat článek a pomoci tak těm z vás, kteří si v této oblasti stále nejsou jistí.

Samotná evidence na úřadu práce má velký vliv na starobní důchod. Ne vždy se totiž do evidovaných dob započítává celá doba v evidenci úřadu práce. Je nutné si uvědomit, že rozhoduje i věk člověka, kdy se nachází v evidenci a zda pobírá, či nepobírá podporu. Též záleží i na tom, zda se jedná o evidenci před rokem 1995, anebo po tomto roce.

Je potřeba brát na vědomí, že každý občan, pokud se blíží k důchodovému věku, tak nikdy nemá započítanou stejnou dobu, co byl v evidenci úřadu práce.

V případě, že byl někdo v evidenci úřadu práce před rokem 1995, tak se počítají do evidovaných dob všechny roky. Nebylo rozhodující, zda pobíral podporu v nezaměstnanosti, anebo nepobíral, totéž se týká i pro rekvalifikace.

Po roce 1995 se změnil zákon, a tudíž se od této doby započítávají maximálně tři roky evidence na úřadu práce, ale samozřejmě za tyto roky nesmí člověk pobírat podporu v nezaměstnanosti a ani při rekvalifikaci. Pokud však člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, tak se započítávají všechny roky, ale jedná se o náhradní dobu pojištění. Důležitým mezníkem je i věk uchazeče v evidenci úřadu práce, který má vliv i na započítávání roků v evidenci úřadu práce.

Evidence úřadu práce se počítá jako náhradní doba pojištění, čímž by si každý člověk měl uvědomit, že pokud je v evidenci úřadu práce mnoho let, tak se pak může stát, že mu chybí roky pro možný odchod do důchodu. Evidence na úřadu práce má také vliv na výši důchodu, protože pokud člověk nepobírá žádnou podporu v nezaměstnanosti a ani při rekvalifikaci, nemůže se mu započítávat žádný příjem pro výpočet výše starobního důchodu, a též si musí všichni uvědomit, že po dobu evidence neplatí stát žádné sociální zabezpečení.

Pokud byste chtěli tuto tématiku více vysvětlit, můžete nás navštívit v kanceláři SUBVENT z.s., na adrese Hrnčířská 2985 (budova České spořitelny) v České Lípě, nebo zavolejte (či prozvoňte) na tel. číslo 771 159 981.