1. Subvent
  2. /
  3. Leden 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V lednu se do projektu zapojilo dalších sedm účastníků a ti stávající pokračovali v aktivitách projektu, které však komplikují trvající a nadále se zpřísňující vládní opatření. Všechna rekvalifikační zařízení musela omezit svou činnost na minimum, některá vzdělávací zařízení přešla na distanční on-line formu výuky. Zakázány jsou však závěrečné zkoušky. Ze všech plánovaných kurzů pro naše účastníky proto zahájila kurz pouze jediná účastnice. Exkurzí prošla jedna účastnice a další čtyři účastníci nastoupili na pracovní trénink u zaměstnavatele, což velmi zvýšilo jejich šanci na uplatnění.