1. Subvent
  2. /
  3. Leden 2022 – Blíže k práci

V lednu jsme se soustředili především na práci se stávajícími účastníky projektu. Zejména jsme se věnovali individuálnímu a pracovněprávnímu poradenství, pomáhali jsme účastníkům sestavit nebo aktualizovat životopis a hledat vhodné zaměstnání. Dvěma našim účastníkům jsme zprostředkovali 14 denní kurz Obsluha vysokozdvižného vozíku, který oba dva úspěšně absolvovali. Oslavovat mohou také naše dvě účastnice, které na konci ledna hravě zvládly zkoušky z rekvalifikačního kurzu Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, a získaly tak osvědčení.