1. Subvent
 2. /
 3. Poradna
 4. /
 5. Občanská poradna
 6. /
 7. Sociální bydlení

Co je to sociální bydlení?

Sociální bydlení je sociální služba, jejíž cílem je pomoci občanům, kteří se nachází v tzv. bytové nouzi nebo jsou touto nouzí bezprostředně ohroženi, a zároveň osobám, které na své bydlení vynakládají nepřiměřenou výši svých příjmů. Uživatelé sociálního bydlení mohou získat podporu formou sociální práce.

Dle zákona rozdělujeme sociální bydlení do tří kategorií:

 1. Sociální byt
 2. Dostupný byt
 3. Krizové bydlení

Sociální byt

Jedná se o standardní zkolaudovaný byt, který se zpravidla nachází mimo sociálně vyloučené lokality a který je přidělován na základě posouzené bytové nouze. Poskytování tohoto bydlení je doprovázeno sociální prací – ta je přizpůsobována individuálně potřebám klienta a výsledku sociálního šetření domácnosti.

Dostupný byt

Dostupný byt je standardní zkolaudovaný prostor určený k trvalému a standardnímu bydlení. Od sociálního bytu se liší např. rozměry bytu, vybavením apod. Je určen pro osoby, které mají dostatečné kompetence k bydlení bez podpory (jde např. o seniory nebo zdravotně postižené osoby). Sociální práce je realizována volitelně, a pouze v odůvodněných případech.

Krizové bydlení

Jedná se o krátkodobou formu ubytování – obvykle je poskytováno nejdéle do jednoho roku. Toto bydlení je určeno pro osoby, které mají na sociální bydlení nárok, ale je potřeba jim poskytnout rychlé ubytování. Určeno je také pro osoby, které nejsou dostatečně kompetentní k bydlení bez podpory. Nejčastěji jde o azylové domy.

Pro koho je sociální bydlení určeno?

Sociální bydlení je určeno zejména pro osoby bez domova dle typologie bezdomovectví. Jde tedy o osoby:

 • bez střechy (osoby, které přežívají venku nebo v noclehárně)
 • bez domova (osoby, které bydlí v ubytovnách nebo institucích – např. azylové domy, ubytovny pro bezdomovce, sociální ubytovny, věznice, atd.)
 • v nejistém bydlení (osoby, které žijí v přechodném bydlení – např. u rodiny nebo u známých, osoby, které jsou ohrožené násilím, atd.)
 • v nevyhovujícím bydlení (osoby, které žijí v neobvyklých či provizorních obydlích, přelidněných bytech, atd.)

Sociální bydlení je určeno také osobám, které na bydlení vynakládají významnou část svých příjmů a nejsou schopny svou nepříznivou situaci samy vyřešit (např. najít si cenově dostupnější bydlení, prodat vlastní bydlení a koupit si nebo pronajmout vhodné bydlení).