1. Subvent
  2. /
  3. Projekty ESF
  4. /
  5. Plánované projekty
  6. /
  7. OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) navazuje na Operační program Zaměstnanost, který byl realizován v roce 2014 – 2020. Nový, navazující program, představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z ESF+ v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Celková alokace OPZ+ činí přibližně 49 mld. Kč a skoro polovina této částky bude věnována na podporu zaměstnanosti, adaptability pracovní síly a rovnosti žen a mužů, a přes 40% celkové alokace bude vyčleněno na aktivity věnované sociálnímu začleňování, financování sociálních služeb a materiální pomoci nejchudším osobám.

Zdroj: OPZ+ 2021-2027 – www.esfcr.cz