1. Subvent
  2. /
  3. Projekty ESF
  4. /
  5. Plánované projekty
  6. /
  7. Programové období 2021-2027

Po realizaci dvou úspěšných projektů nastala otázka, zda budeme v SUBVENTU v projektové činnosti nadále pokračovat. To záleželo především na rozhodnutí Evropské unie. S potěšením vám můžeme oznámit, že Evropská unie v červnu roku 2021 schválila balíček nových nařízení, která tvoří legislativní základ pro podporu z 8 fondů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období 2021-2027.

Jedním z 8 fondů je také Evropský sociální fond plus (ESF+), který je hlavním nástrojem pro realizaci investic do občanů a provádění evropského pilíře sociálních práv.

Zdroj: OPZ+ 2021-2027 – www.esfcr.cz