Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

 1. Subvent
 2. /
 3. Projekty ESF
 4. /
 5. Aktivní začleňování osob ze...

Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Cílem projektu je takto podpořit 50 osob z cílových skupin. 

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Výzva: 03_22_018 Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování
Cílové skupiny:

 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000737
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2023
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025
Místo realizace: Ústecký kraj, Děčín

 1. Představení projektu

Projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně se zaměřuje, v souladu se svým názvem, na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Cílem projektu je takto podpořit 50 osob z cílových skupin. 

 1. Cíle projektu

Cílem projektu je v maximální možné míře podpořit osoby ze zvolených CS, tzn. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby ohrožené předlužeností a Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce (osoby, které mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, Osoby ohrožené dluhy nebo proti kterým je vedena exekuce, Osoby ze sociálně vyloučených či odlehlých lokalit). Této podpory bude dosaženo realizací navzájem provázaných klíčových aktivit projektu.

 1. Aktivity projektu

Vstup do projektu

Po celou dobu realizace projektu plánuje realizační tým oslovit a zapojit 60 osob z Děčína a nejbližšího okolí. Od zahájení projektu je kladen důraz na individuální potřeby účastníků, aktivita bude probíhat průběžně, každý zapojený účastník bude mít dostatek prostoru ke splnění potřebných procedur. Domluveny budou termíny pro sestavení Osobní karty a Plánu rozvoje.

Individuální poradenství

Po celou dobu účasti v projektu budou mít účastníci projektu k dispozici individuální poradenství ze strany realizačního týmu. Kromě kontaktních osob se budou moct potkat také s odbornými poradci na problematiku, která je bude tížit. Může jít o odborníky na pracovněprávní vztahy (různá řešení vztahů se zaměstnavateli, minulými či budoucími), finanční problematiku (dluhy, exekuce, insolvence, hospodaření, sociální dávky atd.), funkční gramotnost (práce s počítačem, mobilním telefonem, emailem, internetem atp.), psychologa, právníka a podobně. Pokud vyvstane potřeba ze strany účastníků o toto poradenství, bude jim poskytnuto. Po celou dobu účasti budou mít také k dispozici intenzivní podporu ve formě komunikace s realizačním týmem.

Podpora řešení dluhové problematiky

Samotnému oddlužení bude předcházet poradenství, zaměřené na zvyšování kompetencí účastníků v oblasti práce s dluhy, proces mapování dluhů, sestavení rodinných rozpočtů. Pokud budou účastníci v exekuci, RT bude dopomáhat k řešení vzniklé situace (zastavování exekucí). Během přípravy oddlužení budou účastníci doprovázeni při zajištění nezbytných dokladů, dokumentace. Péče bude věnována i osobám, jež jsou již ve fázi oddlužení (aktivity směřující k hájení práv klientů v rámci soudního řešení jejich sporů, zejména podpora během nalézacího řízení, sepisování vyjádření k soudu, podávání opravných prostředků apod.). Následná péče bude realizována opět formou poradenství, případně „doprovodu“.

Podpora zaměstnatelnosti CS

Zásadní aktivita, během níž bude realizační tým intenzivně spolupracovat s účastníky na jejich možnostech nalézt vhodné pracovní místo. Mezi podpůrné aktivity bude patřit sjednání schůzky u zaměstnavatele (Exkurze), včetně případného doprovodu. Workshop se zaměstnavateli je schůzka účastníků se zástupcem zaměstnavatele, jenž chce prezentovat svou společnost, její činnost, podmínky a předpoklady pro zaměstnání a podobně. Tréninkové pracovní místo je mezistupněm mezi podporou realizačního týmu projektu a návratem na otevřený trh práce.  Smyslem není ještě stabilní trvalé zaměstnání, ale osamostatnění účastníka, oživení a obnovení pracovních návyků včetně jeho spolehlivosti, což je, u zvolené CS, jedním z výrazných hendikepů při vlastním uplatnění na TP. Tréninkové pracovní místo slouží svou podstatou především k pozvolnému upevnění sociálních návyků spojených s docházkou do práce jako např. včasnost dostavení se na pracoviště a s tímto souvisejícími činnostmi, osobní příprava na výkon práce, aktivní zapojení se do činnosti na pracovišti. Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na mzdové náklady. Účastníci mohou očekávat intenzivní podporu ze strany realizačního týmu, ten bude vyjednávat se zaměstnavateli nejvýhodnější podmínky pro účastníky, bude účastníky maximálně podporovat při vyhledávání uplatnění, kontaktu se zaměstnavateli.

 1. Kontaktní údaje:

CENTRUM PODPORY v rámci realizace projektu: Labská 691/23, Děčín
(Středisko městských služeb, provozní doba: Út, Čt 8:00-12:00, St 10:00-14:00)
Kontaktní osoba: Lenka Fiedlerová
Telefon: 771 159 981, 735 091 008
e-mail: decin@www.subvent.cz, info@www.subvent.cz
facebook: my.subvent

 • Srpen 2023 – Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

  Období prázdnin jsme využili k aktivní činnosti, zapojení účastníků projektu do aktvit, plánovali jsme první uplatnění na trhu práce ve formě tréninkových pracovních míst, zahájili jsme poradenství k řešení finanční situace, dluhový poradce začal zpracovávat podklady nezbytné k podání návrhu na insolvenci několika účastníků. K 1.8.2023 nastoupili do zaměstnání ve Středisku městkých služeb 4 účastníci.… Číst…

  Celý článek …

 • Červen 2023 – Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

  V červnu, třetím měsíci realizace projektu, jsme oslovili další skupinu potenciálních zájemců o účast v projektu, vyhodnotili jsme jejich možnosti a požadavky, a některé z nich jsme podpisem Dohody o účasti v projektu zapojili do další činnosti.

  Celý článek …

Duben 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« Bře   Kvě »