1. Subvent
  2. /
  3. Šance pro nezaměstnané bez vzdělání

V České Lípě byl zahájen nový projekt pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace. To znamená, do projektu může vstoupit každý, kdo není zaměstnaný a současně má nižší vzdělání, prošel maximálně základní školou, nedochodil učiliště či střední školu a podobně. Nezaměstnaný znamená, že je bez práce. Nemusí ale být ani evidovaný na Úřadu práce, může být například sankčně vyřazen z evidence, nebo na rodičovské dovolené bez možnosti návratu do předchozího zaměstnání a podobně. Na trhu práce jsou takové osoby definovány jako neaktivní. To je výrazná výhoda projektu, oproti podobným projektům, které realizuje Úřad práce. Tam s neaktivními osobami pracovat nemohou.

Co je to projekt a jak se do něj můžete zapojit? Projekt je v podstatě soubor několika aktivit, nabízených zapojeným účastníkům na základě vyhodnocení jejich potřeb. Každý, kdo má zájem, se do projektu zapojí podpisem dohody o účasti v projektu a poté jsou mu poskytovány služby po dobu jeho účasti. V projektu je zpravidla každý zapojen do jeho konce, tzn. do února 2022. Pokud ale získá práci dříve, nebo má jiné důvody k ukončení účasti, není potřeba, aby v projektu dál zůstával. Projekt je vlastně období, během kterého je účastníkům možno poskytovat veškeré nabízené služby a výhody, a to na základě vzájemné dohody. Hlavním cílem projektu je najít každému vhodné uplatnění, případně podpořit v získání kvalifikace, potřebné pro případné uplatnění. K tomu je zpravidla, ne však nutně, vhodné projít školeními, rekvalifikací, pracovním tréninkem a podobně. Stejně jako účast v projektu, jsou i všechny obsažené aktivity dobrovolné, účastníci jsou do nich zařazováni po dohodě s realizačním týmem. Další významnou službou, kterou mohou účastníci využívat, je poradenství, ať ze strany realizačního týmu, tak odborných poradců na témata finance, právo, pracovněprávní problematika, komunikace a další.

Zvažovat účast v projektu je v zájmu každého, kdo je v současnosti v komplikované situaci, především z pohledu zaměstnání, v sociální nouzi, řeší potřebnou kvalifikaci pro nalezení vhodné práce atd. Realizační tým projektu se zaměřuje právě na tyto problémy, pomáhá posunout nízko kvalifikované osoby BLÍŽE K PRÁCI. To je i název projektu, s kterým se setkáte na letáčcích a materiálech, například na Úřadu práce, městských úřadech, v tisku a podobně.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Pokud Vás zajímá více, spojte se s realizátorem projektu, kterým je SUBVENT z.s.. Kancelář (Centrum podpory) najdete v Hrnčířské 2985 (budově České Spořitelny, 2. patro), v České Lípě. Můžete také zavolat, nebo jen prozvonit telefon 722 339 847 nebo 735 091 008, napsat lze na emaily ceskalipa@www.subvent.cz, info@www.subvent.cz, informace lze nalézt i na webu subvent.cz, kde je k dispozici i chat s realizátorem projektu.