1. Subvent
  2. /
  3. Ukončení realizace projektu Mobilně za prací

S koncem února jsme se formálně rozloučili se všemi účastníky projektu Mobilně za prací. Pokud bychom měli shrnout dosažené výsledky, lze s jistotu říct, že projekt byl úspěšný, pro cílovou skupinu prospěšný.

Cílem projektu bylo podpořit 30 osob, nezaměstnaných déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let. Do projektu během realizace vstoupilo 32 osob, včetně osob, které byly dlouhodobě nezaměstnané. Tato cílová skupina byla v průběhu realizace projektu doplněna.

Dalším cílem projektu bylo poskytnout kvalifikaci formou rekvalifikačního kurzu minimálně 10 ze zapojených účastníků. Realizační tým zajistil 18 kurzů, novou kvalifikaci získalo 16 účastníků projektu. Jednalo se o různorodé kurzy, voleny byly podle potřeb účastníků a trhu práce, tedy tak, aby byly pro účastníky přínosem při hledání dalšího uplatnění. Od obsluhy vysokozdvižných a manipulačních vozíků, CNC strojů, osobního počítače, po chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, skladníka či strážného.

V projektu jsme poskytli účastníkům 12 exkurzí u zaměstnavatele a 6 pracovních tréninků (krátkodobých zácviků na pracovní pozici).

Hlavním cílem projektu bylo nalézt, zprostředkovat účastníkům pracovní uplatnění. 5 účastníkům realizační tým poskytl uplatnění ve formě podpořeného pracovního místa, zaměstnavateli proplácel příspěvek na jeho mzdové náklady, 3 z nich si práci zachovali i po ukončení realizace projektu a čerpání příspěvku zaměstnavatelem. K těmto 3 přibylo v průběhu projektu ještě dalších 5 účastníků, kteří se uplatnili na trhu práce.