V případě, že jste přišli o práci, nebo jste čerstvými absolventy a potřebujete si najít zaměstnání, je vhodné se přihlásit na Úřad práce. V dnešním článku se podíváme na to, jak se na úřad práce zaregistrovat, čím se vlastně úřad práce zabývá a jaké zde máte možnosti.

Kdy, a jak se mám na Úřad práce přihlásit?

Na úřad práce byste se měli přihlásit ve chvíli, kdy jste ukončili studium, dali nebo dostali jste výpověď, přerušili jste podnikání, nebo vám končí rodičovská dovolená, a to nejlépe do 3 dnů. K registraci na ÚP je potřeba podat písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání, kterou najdete na každé pobočce ÚP ČR, případně si ji můžete vytisknout a připravit předem. Ke stažení ji najdete na webových stránkách mpsv.cz. Připomínáme, že evidence na ÚP není vaší povinností.

Činnosti Úřadu práce ČR:

Úřad práce:

 • zprostředkovává vhodné zaměstnání uchazečům o práci
 • poskytuje poradenství při výběru zaměstnání
 • spravuje databázi o zaměstnavatelích v regionu
 • má přehled o volných míst, přijímá hlášení a rušení pracovních míst od zaměstnavatelů
 • informuje uchazeče o volných pracovních místech a možnostech rekvalifikací
 • domlouvá rekvalifikace s uchazeči o zaměstnání a subjekty, které tyto rekvalifikace zajišťují
 • vyplácí sociální dávky
 • analyzuje situaci na trhu práce

Co si mám vzít na ÚP s sebou?

Nezapomeňte na:

 • občanský průkaz
 • doklad o skončení pracovního poměru
 • zápočtový list
 • potvrzení o výši průměrného výdělku
 • evidenční list důchodového pojištění
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Po přerušení či ukončení podnikání budete také potřebovat:

 • potvrzení o přerušení (ukončení) vaší činnosti
 • potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění
 • potvrzení o době účasti na vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

V případě, že vám skončila rodičovská dovolená, budete potřebovat i potvrzení o ukončené náhradní době.

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok ten, kdo v posledních dvou letech získal 12 měsíců důchodového pojištění, a současně není poživatelem starobního důchodu ke dni, k němuž má být podpora přiznána.

Nárok na tuto podporu má také ten občan, který byl před zařazením do evidence v invalidním důchodu III. stupně, nebo ten, kdo pečoval o dítě mladší čtyř let nebo jinou osobu, která na něm byla středně až úplně závislá.

Pokud splňujete podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti, je potřeba si o ni písemně zažádat. Formulář pro podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti opět najdete na každé pobočce ÚP, stejně tak jako na webových stránkách mpsv.cz.

Jak dlouho mi bude podpora v nezaměstnanosti poskytována?

To se odvíjí od věku uchazeče.

 • do 50 let věku je podpůrčí doba podpory 5 měsíců
 • od 50 do 55 let činí podpůrčí doba podpory 8 měsíců
 • ve věku nad 55 let je podpůrčí doba podpory 11 měsíců

Jaká výše podpory v nezaměstnanosti mi bude vyplácena?

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu
 • další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu
 • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu

V případě, že jste před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami, nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti
45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká uplynutím doby poskytování podpory, ukončením vedení v evidenci nebo vyřazením uchazeče z evidence.

Kdo vlastně může být uchazečem o zaměstnání?

Uchazeč o zaměstnání je občan, který:

 • je občanem ČR
 • není v pracovním vztahu, nepodniká, ani nestuduje
 • není v pracovní neschopnosti
 • může a chce pracovat
 • osobně si podal písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání

Občan má nárok na zaměstnání bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, národnost, politické či jiné smýšlení, náboženskou víru, členství v politických stranách, majetek nebo zdravotní stav.

Takže pokud jsem na neschopence, tak se nemohu na ÚP přihlásit?

Bohužel ne. Na ÚP se můžete přihlásit až po ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Co když odmítnu nabízené pracovní místo?

Pokud byste nabízené místo bez vážných důvodu odmítli, hrozí vám sankční vyřazení, a na ÚP byste se mohli znovu přihlásit až po 6 měsících.

Mohu si během evidence na ÚP přivydělat?

Ano, ale vydělat si můžete nejvýše polovinu minimální mzdy. Přivydělat si můžete pouze na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nelze pracovat na Dohodu o provedení práce (DPP).

Zdravotní a sociální pojištění v době evidence na ÚP

V době evidence na ÚP za vás zdravotní pojištění hradí stát. Doba, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti, se vám počítá do důchodu. Pokud v evidenci zůstáváte i poté, co vám nárok na podporu skončil, do důchodu se vám započítají maximálně další tři roky.

Měl/a bych zájem o rekvalifikaci. Co pro to mám udělat?

Nejprve se na ÚP zeptejte, jaké máte možnosti. Pokud nevíte, jaký rekvalifikační kurz je pro vás ten vhodný, můžete se na ÚP práce poradit. Rekvalifikaci si můžete vybrat i sami, a požádat ÚP, aby vám kurz proplatil (tzv. zvolená rekvalifikace). Písemnou žádost je však potřeba podat alespoň 30 dní před začátkem kurzu. Pozor, zda vám bude rekvalifikace poskytnuta a proplacena, je pouze na zvážení Úřadu práce, a není možné si to nárokovat.

Kdo má nárok na podporu při rekvalifikaci?

Na podporu při rekvalifikaci má nárok uchazeč o zaměstnání, který:

 • se účastní rekvalifikace poskytované Úřadem práce
 • není poživatelem starobního důchodu ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána

Jaká je výše podpory při rekvalifikaci?

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Musím informovat Úřad práce o tom, že jsem si našel/našla práci?

Ano, tuto informaci musíte Úřadu práci sdělit do 8 dnů. Z evidence budete vyřazeni, a ÚP připraví dokumenty, které budete u nového zaměstnavatele potřebovat.