1. Subvent
 2. /
 3. Poradna
 4. /
 5. Pracovněprávní poradna
 6. /
 7. Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru je jedním z nejčastějších způsobů rozvázání pracovního poměru a může být ukončena různými způsoby.

Jedná se o jednostranný právní akt, který je upraven ustanovením § 50 zákoníku práce. Podat výpověď je možné jak u pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou, tak u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, ze strany zaměstnance a i ze strany zaměstnavatele.

Výpověď ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď kdykoliv a bez uvedení důvodu, ale je potřeba dodržet výpovědní lhůtu, která v zásadě činí dva měsíce.

Výpověď musí být podána vždy písemně.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Pokud však zaměstnavatel chce dát výpověď zaměstnanci, musí uvést důvod výpovědi, které jsou vymezeny přímo zákoníkem práce. Není možné, aby byl uveden jiný důvod, a samozřejmě musí být podána písemně a ve dvojím vyhotovení. Jednu obdrží zaměstnanec a druhou zaměstnavatel.

Výpovědní doba

Výpovědní doba dle zákoníku práce činí nejméně dva kalendářní měsíce, a je pro obě smluvní strany stejná. Začíná se počítat až 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Příklad:

Výpověď podáte a doručíte zaměstnavateli k 1. září, ale výpovědní doba se začne počítat až od 1. října, a skončí 31. listopadu. Ve skutečnosti se tak může výpovědní doba protáhnout až na 3 měsíce.

Příklad č. 2:

Výpověď podáte a doručíte zaměstnavateli 25. května, a od 1. června vám začne běžet výpovědní doba, která končí 31. července.

Ochranná doba při výpovědi

Zaměstnanec nemůže dostat výpověď, pokud je v tzv. ochranné době. Ochranná doba nastává především při:

 • dočasné pracovní neschopnosti (nezaviněné)
 • těhotenství
 • mateřské nebo rodičovské dovolené
 • ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti v případech stanovených v zákoně o nemocenském pojištění, stejně jako při takzvaném dlouhodobém ošetřovném
 • uvolnění k plnému výkonu veřejné funkce
 • vojenském cvičení

Výjimka:

Tato ochranná doba se však (s výjimkou těhotných a lidí na mateřské nebo rodičovské) netýká případů, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo se sídlo zaměstnavatele přesouvá zcela mimo místo výkonu práce zaměstnance. Také se netýká závažného nebo opakovaného porušení pracovní kázně nebo právních předpisů pro výkon práce.

Odstupné při výpovědi

Existují případy, ve kterých má zaměstnanec nárok na odstupné. Zejména se jedná o výpověď z organizačních důvodu, tedy když se zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemisťuje, anebo když se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Minimální výše odstupného se určuje podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele.

 • Pokud váš pracovní poměr trval déle jak dva roky – máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce.
 • Pokud jste u stejného zaměstnavatele pracovali méně než dva roky, ale alespoň 1 rok – máte nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.
 • Pokud jste u stejného zaměstnavatele byli méně než 1 rok – máte nárok na odstupné pouze ve výši jednoho měsíčního výdělku.

V případě výpovědi ze zákonem stanovených zdravotních důvodu máte nárok na odstupné, a to v minimální výši dvacetinásobku svého průměrného výdělku. Délka výpovědní doby nemá na výši odstupného žádný vliv. Pokud jste po obdržení výpovědi ještě nejméně dva měsíce pracovali za standardní mzdu, tak máte na odstupné stále nárok (nijak se vám neodečítá).

Budu mít podporu v nezaměstnanosti, když pobírám odstupné?

Po dobu, co budete pobírat odstupné, podporu v nezaměstnanosti nedostanete. To však neznamená, že o ni přijdete nebo se vám bude krátit. Podporu v nezaměstnanosti totiž můžete začít čerpat až po uplynutí doby, co pobíráte odstupné a to bez ohledu na to, jestli jste již odstupné skutečně obdrželi.

Kdy mi může dát zaměstnavatel výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky?

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky vám může dát zaměstnavatel až poté, co vás v době posledních 12 měsíců písemně vyzval k jejich odstranění a vy jste je nebyli schopní v přiměřené době odstranit.

Mohu poslat výpověď zaměstnavateli doporučeně? Je tato výpověď platná?

Ano, tato výpověď je platná, ale záleží na datu převzetí zaměstnavatelem. Od tohoto data totiž běží výpovědní doba, která se počítá od následujícího měsíce.

Příklad:

Paní Nováková poslala výpověď 10. listopadu, zaměstnavatel ji převezme 12. listopadu. Výpovědní doba začíná běžet od 1. prosince.

Pozor, na posílání výpovědi ke konci měsíce:

Pokud by paní Nováková výpověď poslala 30. listopadu, zaměstnavatel by ji mohl převzít třeba až 1. prosince, a výpovědní doba by tedy začala běžet až od 1. ledna.

Jelikož se jedná o poměrně náročné a rozsáhlé téma, připravujeme pro vás další článek, kde si rozebereme i další způsoby ukončování pracovního poměru.