Zde název článku

Stránka ke smazání, jen si ji posouvám hieararchií, abych získal drobečkovou navigaci s odkazem na předchozí stránku v hierarchii.