V dnešním článku si vysvětlíme, co je to zápočtový list, kdy ho dostanete a jaké informace v něm nesmí chybět.

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je důležitý dokument, který musíte vždy dostat od svého zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru, a je upraven ustanovením §313 zákoníku práce. Nezáleží, zda se jedná o pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce. U dohody o provedení práce vždy záleží na výši příjmu (tzn. více jak 10 001 Kč, kdy se z tohoto příjmu odvádí zdravotní a sociální pojištění).

Zápočtový list musí obsahovat:

  • druh pracovního poměru (zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou)
  • jaký druh pracovního poměru byl uzavřen
  • jak dlouho pracovní poměr trval
  • dle jakého paragrafu zákoníku práce byl pracovní poměr ukončen (zda se jedná o hrubé porušení pracovní kázně)
  • pracovní profese
  • získání kvalifikace
  • počet dnů čerpání nemocenské
  • srážky ze mzdy, které byly provedeny, pro koho byly odváděny, v jakém pořadí, a v jaké výši byly srážky provedeny

Proč je zápočtový list důležitý?

Možná si nyní kladete otázku, proč je nutné řešit zápočtový list při ukončení pracovního poměru. Jedná se o opravdu důležitý dokument, týkající se každého občana, který má uzavřený jakýkoliv druh pracovního poměru. Zápočtový list po ukončení zaměstnání předkládáte dalšímu potencionálnímu zaměstnavateli, anebo pokud se přihlašujete do evidence na úřad práce.

Co zaměstnavatel nesmí uvádět v zápočtovém listu?

Zaměstnavatel nikdy nesmí vypisovat žádné osobní hodnocení zaměstnance, jelikož by tím byl porušen zákoník práce. Pokud by tuto skutečnost zaměstnavatel uvedl, máte možnost se pro zjednání nápravy a opravy obsahu zápočtového listu obrátit na soud, který v této věci musí pravomocně rozhodnout.

Kdy musím obdržet zápočtový list po ukončení pracovního poměru?

Zápočtový list musíte vždy obdržet nejpozději v den ukončení pracovního poměru. Datum vystavení tedy musí souhlasit s datem ukončení pracovního poměru.

Co mám dělat, pokud mi zaměstnavatel nechce vydat zápočtový list?

Zaměstnavatel má vždy ze zákona každému, komu končí pracovní poměr vystavit a předat zápočtový list. Pokud nastane situace, že zaměstnavatel nechce vydat zápočtový list, máte šanci obrátit se na inspektorát práce. Pokud si nevíte rady, je možné obrátit se na úřad práce.

Při převzetí zápočtového listu si překontrolujte všechny údaje, zda jsou uvedeny správně. Pak je potřeba zápočtový list podepsat. Pokud by vám přeci jen některé údaje nesouhlasily, tak se můžete obrátit na soud pro zjednání nápravy.