1. Subvent
  2. /
  3. Září 2020 – BLÍŽE K PRÁCI

V září se do projektu zapojili další dva účastníci a nadále probíhaly aktivity pro ty stávající. 20. září začal rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kurz poběží do listopadu, kdy ho účastnice zakončí zkouškou a splněním 80 hodin praxe v některém z pobytových zařízeních pro děti. Tři účastnice se zapojily do exkurzí u zaměstnavatele, jedna prošla pracovním tréninkem a jeden účastník se uplatnil na trhu práce s pracovní smlouvou do konce roku s možností dalšího prodloužení.