1. Subvent
  2. /
  3. Září 2021 – BLÍŽE K PRÁCI

V září se do našeho stále běžícího projektu Blíže k práci zapojili tři noví účastníci. Účast v projektu přináší účastníkům spoustu výhod, jako např. možnost nastoupit na několikaměsíční dotovaná místa, pracovně právní, psychologické, a finanční poradenství, kurzy zvyšování gramotnosti, a dokonce i rekvalifikační kurzy, a to vše zcela bezplatně! V tomto měsíci jsme 6 účastníkům zprostředkovali kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, který bude ukončen v měsíci listopadu závěrečnými zkouškami. Pěti účastníkům jsme umožnili nástup na zbývající dotovaná místa, kde mají možnost získat pracovní návyky, dovednosti a zkušenosti.