1. Subvent
  2. /
  3. Oddlužení
  4. /
  5. Co je to oddlužení?

Oddlužením se řeší osobní bankrot fyzických a právnických nepodnikajících osob, které jsou v roli dlužníka. Osobní bankrot nebo-li úpadek znamená, že jedinec není schopný splácet své dluhy, tedy je insolventní. Úpadek dlužníka lze řešit buď konkursem, oddlužením nebo reorganizací (určen větším firmám).

Zákon rozeznává dva druhy úpadku – platební neschopnost a předlužení.

Pokud se dlužník nachází v úpadku formou platební neschopnosti, znamená to, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Pokud je však dlužník předlužen (pouze právnická nebo fyzická osoba-podnikatel), tak dluží více jak dvěma věřitelům zároveň a souhrn jeho závazků převyšuje celkovou hodnotu jeho majetku.

Základní pojmy týkající se oddlužení naleznete zde.