Oddlužení

Oddlužení při exekuci

Jestliže již exekuce máte, nebo vám bezprostředně hrozí, nacházíte se v tzv. faktickém úpadku, a bez zbytečného vyčkávání byste měli o oddlužení požádat. Jakmile bude totiž insolvenční řízení zahájeno, veškeré exekuce budou ze zákona pozastaveny. Exekutor… Číst dále »Oddlužení při exekuci

Postup oddlužení

Zde najdete detailně popsaný postup k oddlužení. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte. K oddlužení budete potřebovat: Seznam majetku V tomto seznamu je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek (včetně pohledávek) a předložit tento výčet insolvenčnímu soudu. Majetek… Číst dále »Postup oddlužení

Jak oddlužení probíhá?

Pokud člověk není schopný splácet své dluhy nebo se insolvence bezprostředně blíží, řeší se taková situace podáním insolvenčního návrhu, současně s návrhem na povolení oddlužení, příslušnému soudu. V momentě, kdy bude zahájeno insolvenční řízení, nemůže dojít k vykonání exekuce na majetek… Číst dále »Jak oddlužení probíhá?

Co je to oddlužení?

Oddlužením se řeší osobní bankrot fyzických a právnických nepodnikajících osob, které jsou v roli dlužníka. Osobní bankrot nebo-li úpadek znamená, že jedinec není schopný splácet své dluhy, tedy je insolventní. Úpadek dlužníka lze řešit buď konkursem,… Číst dále »Co je to oddlužení?