1. Subvent
  2. /
  3. Oddlužení
  4. /
  5. Co následuje po podání návrhu na oddlužení

Zahájení insolvenčního řízení

Podáním návrhu na povolení oddlužení ještě vyhráno nemáte, ba naopak – tím celý proces teprve začíná. Do 3 dnů od podání návrhu dochází k zahájení insolvenčního řízení, a soud je povinen tuto informaci zveřejnit v insolvenčním rejstříku. Písemné rozhodnutí, zda vám bylo oddlužení povoleno, bude doručeno poštou nebo prostřednictvím datové schránky (pokud ji máte) vám, případně osobě, kterou jste zplnomocnili (advokát).

Povolení oddlužení

Soud váš návrh posoudí, a bude-li obsahovat veškeré náležitosti a vy budete zároveň splňovat stanovené podmínky pro povolení oddlužení, oddlužení vám schválí a přidělí vám insolvenčního správce, který se s vámi spojí.

Insolvenční správce

Insolvenční správce je administrátor insolvenčního řízení, který sestavuje a vede seznam přihlášených pohledávek, přezkoumává přihlášené pohledávky, sepisuje majetek dlužníka, atd. Insolvenční správce s vámi bude řešit případné změny, které mohou nastat v rámci insolvenčního řízení (např. ztráta příjmu, dědictví). Komunikace s insolvenčním správcem probíhá především písemně, formou doporučených dopisů.

Přihlášení pohledávek

Věřitelé budou vyzváni, aby v rámci dvouměsíční lhůty, přihlásili své pohledávky vůči dlužníkovi do insolvenčního řízení (pokud tak ještě neučinili). Dále vám bude uložena povinnost hradit insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje, která je 900 Kč (+ 21% DPH) v případě jednotlivce. Pokud o oddlužení žádají manželé, činí částka 1 350 Kč (+ 21% DPH). Tato záloha se platí za každý měsíc trvání oddlužení.

Služby akreditovaných osob X služby advokáta

My, jako akreditovaná osoba, pro Vás můžeme zdarma vypracovat a podat návrh na povolení oddlužení. V případě, že budete mít zájem o další služby, je zapotřebí zplnomocnit advokáta. Ten má oprávnění poskytovat veškeré právní služby (poradenství, sepis listin, zastupování, atd.). Jedná se však o služby nadstandartní a zpoplatněné. Odměna advokátovi za sepis návrhu na povolení oddlužení, regulovaná insolvenčním zákonem, činí 4000 Kč (u jednotlivce) nebo 6000 Kč (u manželů). Kontaktovat můžete jakéhokoliv advokáta.

Potřebujete vypracovat a podat návrh na povolení oddlužení? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, a my se s Vámi spojíme.