1. Subvent
  2. /
  3. Projekty ESF
  4. /
  5. MOBILNĚ ZA PRACÍ
  6. /
  7. Archiv aktualit – Mobilně za prací

Únor 2020 – Mobilně za prací

Poslední měsíc realizace projektu byl ve znamení shonu, realizační tým ještě stihl zajistit kurz k získání kvalifikace v oboru Skladník pro dva účastníky projektu. který byl dlouho odkládán. Hned zkraje měsíce se uplatnila poslední ze tří chův, našla práci v oboru, v dětské skupině. Úspěšnost tohoto kurzu tedy byla stoprocentní, tři absolventky, tři uplatněné. S koncem měsíce a současně koncem realizace projektu byla ukončena účast všem aktivním osobám a bylo jim popřáno mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Leden 2020 – Mobilně za prací

Po Novém roce se sešel realizační tým se zbylými účastníky projektu a vyhodnotil dosavadní spolupráci. Cílem bylo nastavit si intenzitu spolupráce na následující, poslední dva měsíce realizace projektu. V průběhu ledna se podařilo uplatnit další z nově kvalifikovaných chův. Pro dva čekající účastníky proběhl v Liberci kurz pro získání kvalifikace Strážný. Realizační tým dál intenzivně pracoval s účastníky a plánoval aktivity, současně probíhala poradenská činnost.

Prosinec 2019 – Mobilně za prací

Prosinec byl, i přes přípravy na Vánoční svátky, naplněn intenzivní prací realizačního týmu a účastníků. Uzavřen byl kvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, v něm získaly kvalifikaci tři účastnice. Jedna z nich ještě stihla absolvovat trénink u zaměstnavatele, na jehož základě získala trvalou práci. Do práce nastoupil i další účastník projektu, pro ostatní realizační tým vyhledával vhodného zaměstnavatele. Probíhalo i individuální poradenství.

Listopad 2019 – Mobilně za prací

V listopadu nastoupil do projektu jeden nový účastník z cílové skupiny. Během tohoto měsíce proběhlo větší množství seminářů pro klienty, kteří projevili zájem. Jedna klientka nastoupila na tréninkové pracovní místo s příslibem dalšího pracovního uplatnění, další bylo předjednáno. Realizační tým se pustil do plánování posledních rekvalifikačních kurzů, které byly odkládány. Obsluha elektrovozíku a motovozíku, skladník, pokladní a další. Po zajištění dodavatele bude zájemcům kurz nabídnut zřejmě až v roce 2020.

Říjen 2019 – Mobilně za prací

V říjnu byl zrealizován seminář Orientace na trhu práce. Proběhly další exkurze. Jedna klientka nastoupila na tréninkové pracovní místo s příslibem pracovního uplatnění po úspěšném absolvování potřebného rekvalifikačního kurzu. Do rekvalifikačního kurzu Obsluha CNC obráběcích strojů nastoupily dvě osoby a do rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky tři klientky.

Září 2019 – Mobilně za prací

V září vstoupili do projektu dva noví účastníci z cílové skupiny. Realizační tým se pustil do plánování dalšího rekvalifikačního kurzu Obsluha CNC obráběcích strojů. Do rekvalifikačního kurzu Strážný nastoupili tři klienti, kteří na konci měsíce úspěšně složili závěrečné zkoušky. Během září bylo zrealizováno sedm seminářů: Moje postavení na TP, Osobní portfolio, 2 x Sebeprezentace, Time management, Funkční gramotnost a Finanční gramotnost.

Srpen 2019 – Mobilně za prací

V srpnu vstoupily do projektu čtyři nové osoby z cílové skupiny. Realizační tým se pustil do plánování dalších rekvalifikačních kurzů: Základy obsluhy osobního počítače, Strážný a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Během srpna bylo zrealizováno pět seminářů: 2 x Orientace na trhu práce, 2 x Komunikace a Osobní portfolio. Uskutečnila se jedna exkurze s možností uplatnění klientky na dotovaném místě s nástupem 2.9.2019.

Červenec 2019 – Mobilně za prací

V červenci vstoupily do projektu tři nové osoby z cílové skupiny. Podařilo se nám obsadit další dotované místo. Proběhla jedna exkurze. Během tohoto měsíce se uskutečnil seminář Moje postavení na trhu práce.

Červen 2019 – Mobilně za prací

V červnu nastoupil do projektu jeden nový účastník z cílové skupiny. Do rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače nastoupily dvě osoby. Jeden účastník bohužel ze závažných rodinných důvodů z rekvalifikačního kurzu odstoupil a druhý složil úspěšně závěrečné zkoušky. Proběhly další exkurze, tři klienti nastoupili na tréninková pracovní místa, z nichž dva našli uplatnění na dotovaných místech.

Květen 2019 – Mobilně za prací

V květnu nastoupily do projektu dvě nové osoby z cílové skupiny. Realizační tým se pustil do plánování dalšího rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače pro tři zájemce. Bylo sjednáno uplatnění dvou účastníků na dotovaných místech, dva klienti nastoupili na nová pracovní místa, proběhla další exkurze. Uskutečnilo se jednání s dalším zaměstnavatelem s možností uplatnění dotovaného místa s nástupem od 1. 7. 2019.

Duben 2019 – Mobilně za prací

V dubnu jsme se zaměřili na propagaci projektu. Byly osloveny další zpravodaje, obce i zaměstnavatelé. Na některých obcích proběhla intenzivní jednání. Podařilo se nám obsadit jedno dotované místo. Během tohoto měsíce se uskutečnily dva semináře: Time management a Funkční gramotnost. Do kurzu Základy obsluhy osobního počítače nastoupily z původně plánovaných pět osob dvě osoby (tři účast zrušily ze zdravotních důvodů). Oba účastníci složili na konci měsíce úspěšně závěrečné zkoušky.

Březen 2019 – Mobilně za prací

V březnu začaly přípravy rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy osobního počítače v České Lípě pro pět osob. Realizační tým průběžně zajišťoval nástup na dotovaná místa, probíhala jednání se zaměstnavateli, uskutečnily se dvě exkurze. Během března bylo zrealizováno celkem osm seminářů: Moje postavení na trhu práce, Osobní portfolio, Komunikace, Sebeprezentace, Orientace na trhu práce, Time management, Funkční gramotnost a Finanční gramotnost. Na konci měsíce jsme pogratulovali dvěma účastníkům projektu, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku a úspěšně složili závěrečné zkoušky.

Únor 2019 – Mobilně za prací

V únoru se uskutečnily další výběry na kontaktních pracovištích ÚP, a to v Novém Boru a Doksech. Do projektu se začlenilo devět účastníků z cílové skupiny. Během tohoto měsíce jsme začali pracovat s klienty, proběhly tři semináře: Moje postavení na trhu práce, Osobní portfolio a Orientace na trhu práce. Připravili jsme dokumentaci rekvalifikačního kurzu Obsluha elektrovozíku a motovozíku v Děčíně, do kterého byli zařazeni dva účastníci. Sjednávali jsme rovněž ceny a hledali dodavatele. Realizační tým oslovil regionální zpravodaje.

Leden 2019 – Mobilně za prací

V lednu realizační tým intenzivně pracoval na propagaci projektu, oslovení cílové skupiny, vhodných osob. Proběhly výběry na Úřadu práce v Novém Boru, do projektu vstoupilo osm účastníků z cílové skupiny. Tou jsou osoby nad 55 let, které jsou současně v evidenci Úřadu práce déle než pět měsíců.