Mobilně za prací

Mobilně za prací

Projekt Mobilně za prací byl vytvořen za účelem pomoci osobám, které jsou vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55-64 let, nebo osobám déle než 12 měsíců v evidenci ÚP. Kromě řešení problematických stereotypů na trhu práce (odmítání zájemců o práci z důvodu věku, nižší výkonnosti a funkční gramotnosti) se projekt zaměřoval i na individuální podporu každého jednotlivce formou vzdělávání, poradenství a doprovodných opatření.