1. Subvent
  2. /
  3. Oddlužení
  4. /
  5. Oddlužení při exekuci

Jestliže již exekuce máte, nebo vám bezprostředně hrozí, nacházíte se v tzv. faktickém úpadku, a bez zbytečného vyčkávání byste měli o oddlužení požádat. Jakmile bude totiž insolvenční řízení zahájeno, veškeré exekuce budou ze zákona pozastaveny. Exekutor může pouze vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho provést (např. nemůže provést dražbu nemovitosti), a to ani v případě, že byla již exekuce nařízena. V okamžiku, kdy bude usnesení o úpadku dlužníka vydáno, exekutor nebude moct exekuční příkaz již ani vydat. Dlužník zahájením insolvenčního řízení tedy získává soudní ochranu nejen před věřiteli, ale také před exekutory a vymahači.

Exekutor si tedy přihlašuje náklady exekuce v insolvenčním řízení stejným způsobem (přihláškou), jako ostatní věřitelé, a insolvenční správce výši a oprávněnost těchto nákladů přezkoumává.

Pokud však dlužníkovi vznikají nové dluhy během oddlužení, může je nový věřitel vymáhat bez omezení i exekučně. Tyto dluhy dlužník hradí v plné výši, mimo splátkový kalendář. Taková situace by však mohla zapříčinit zrušení oddlužení, aniž by bylo dosaženo osvobození od placení zbylých dluhů. Tím by byly staré exekuce obnoveny, a celé oddlužení by tak bylo zbytečné.

Nenašli jste, co jste hledali? Zkuste se podívat na Nejčastější dotazy, týkající se oddlužení.