1. Subvent
 2. /
 3. Oddlužení
 4. /
 5. Výhody a nevýhody oddlužení

Výhody oddlužení

 • zastavení veškerého navyšování dluhů o úroky, penále nebo mimosmluvní sankce
 • když soud oddlužení povolí, veškeré exekuce budou ze zákona pozastaveny a dluhy vypořádány v rámci oddlužení (více o spojitosti exekuce a oddlužení najdete zde.)
 • pokud dlužník splní veškeré podmínky oddlužení a oddlužení úspěšně skončí, je možné odpuštění části dluhu dlužníka (současně zanikají ty pohledávky věřitelů, které nebyly včas přihlášeny do insolvenčního řízení)
 • v procesu oddlužení se dluhy sjednotí do jedné měsíční splátky insolvenčnímu správci – dochází k zjednodušení a zpřehlednění situace pro dlužníka

Nevýhody oddlužení

 • dlužník je stále pod dohledem insolvenčního správce
 • soudní spis dlužníka bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný
 • úhrada nákladů insolvenčního správce
 • pokud oddlužení probíhá formou plnění splátkového kanceláře, musí si dlužník po celou dobu vystačit s nezabavitelnou částkou
 • dlužník je povinen odevzdat insolvenčnímu správci ke zpeněžení veškeré mimořádné příjmy (např. dědictví)
 • soud může oddlužení zrušit a místo toho nařídit konkurs (veškerý majetek dlužníka bude prodán a neuspokojené pohledávky po skončení insolvenčního řízení nezaniknou). To se může stát, pokud by dlužník neplnil podstatné povinnosti nebo z důvodu sledování nepoctivého záměru dlužníka.